کسب درامد | زیر مجموعه گیری

شما می‌توانید دوستانتان را با لینک اختصاصی خود، به دلارکده دعوت کنید و  به صورت دائم پاداش کسب نمایید.
 به‌این‌صورت که به ازای خرید هر  10,000,000 میلیون تومان از هر ارزی توسط زیرمجموعه  شما ، مبلغ 10,000 تومان سود عاید شما خواهد شد.
جالب است بدانید در دلاکده شما از فروش زیرمجموعه خود نیز سود کسب خواهید کرد به این صورت که در صورت فروش 10,000,000 تومان از هر ارزی توسط زیرمجموعه شما مبلغ 20,000 تومان سود عاید شما خواهد شد.

 

روش کار به چه شکل است؟

  1. ایجاد حساب کاربری

  2. دریافت لینک معرفی

  3. معرفی مشتریان جدید

  4. دریافت کمیسیون